Xn xx dedar meiwe

Ex Typographia Jofephi Mazzucchelli , Succeflbris Malateftat. Digitized by Google * I i Digitized by Google Digitized by Google i H w"w sjgff itf/f v. Et quid ufquam fecundius con- tingere poterat , quam eum na&as elle Patronum, cujus procel- lentes animi dotes , virtutefque prxclarx ubicunque Gentium ita effulgent , atque emicant , ut Te , PRINCEPS EMINEN- TISSIME , fufpiciant omnes , atque venerentur , eoque altius contemplentur , quo eas non jam habes a Majoribus tuis com- mendatas , fed tuas el Te probi dignofeant : Tanta Tibi namque indidit Numen excelfa virtutum femina, ut ad egregium virum efformandum abundi fuffecerint , quin ad illuftria Avorum fa- cinora confugeres.

EJUSDEM PRO-CANCELLARII, ATQUE SUMMO PONTIFICI A POLITICIS SECRETIS. primo in lucem prodiere , cum Mecoenatem exo- ptarent , ut complementum confequerentur exor- dio dignum , Te avitx nobilitatis decore , Ion- gique prxclariffimarum virtutum cumulo fpe&abilem expetie- runt , obtioueruntquc felicius . commendavit j Porro quam jure, quam meritb hoc gravil Bmi officii munus Tibi fuerit concreditum omni referta gaudio videt Roma , videt Italia , Univerfus videt Orthodoxus Orbis , qui , dum omnia profpere confpicit evenire , non minus aptfr , quam vert id valet ufurpare , quod ad Tui commendationem olim di- xerat BENEDICTUS XIV. Faxint fuperi , ut ad commune bonum diu, mul- tumque vivas : Ea inter tenue hoc devoti animi teifimonium lu- bens fufeipe : Si enim humanitas tua , & confuetudinis fuavitas omnium animos ultrb allicit , in fpem erigor Te humaniter ac- ceptaturum , quod venerabundus vovet , facratque EMINENTIA VESTRa E Humillimus, Obfequentiflimus , Additlflirous Famulus Joamit Francifcut a Tritia .

Looking for a willing volunteer, Meiwes posted an advertisement on the website The Cannibal Cafe (a blog site for people with cannibal fetishes).

Meiwes' post stated that he was "looking for a well-built 18 to 30-year-old to be slaughtered and then consumed." Bernd Jürgen Armando Brandes, an engineer from Berlin, answered the advertisement in March 2001.

Later, Brandes got out of the bath and collapsed, falling into unconsciousness due to blood loss. Brandes continued to drift in and out of consciousness before finally collapsing again.

After long hesitation and prayer, Meiwes killed Brandes by stabbing him in the throat, after which he hung the body on a meat hook.

According to court officials who saw the video (which has not been made public), Brandes may already have been too weakened from blood loss to eat any of his penis.

Meiwes then ran Brandes a bath, before going to read a Star Trek book, while checking back on Brandes every fifteen minutes, during which time Brandes lay bleeding in the bath.

Meiwes ate the corpse over the next ten months, storing body parts in his freezer under pizza boxes and consuming up to 20 kilograms (44 lb) of the flesh. Nec miranda tanta Populorum felicitas: Etenim nil Tibi an- tiquius erat , quam Principis jura aequi lance fervando , Reipu- blicae bene conlulere i quod potilfimum nunc quoque praeflas, dum Cardinalis adaudus dignitate ad penitiora Politici Regiminis Te f iraeelcgit Rom. Sunt ha:c , diceret Plinius (a) : Magna quidem, fedmalio, in Te minima , fi ceteris conferantur, quae aeternae com- mendationis digna cdididi , dum ad Romanae Urbis Praefecturam a Pontifice evocatus, quidquid praeclare de Te concipi potuit , factis verius comptevifli i itaut laetarentur omnes, conquereretur nemo. Before doing so, Brandes swallowed twenty sleeping pills, and half a bottle of schnapps.Brandes initially insisted that Meiwes attempt to bite his penis off.

Leave a Reply